shrjapat.am կայքում

Ժամանակի միավորը` մեկ ամիս:

Բաններ
700x120px (գլխագրի աջ կողմում) – 50.000 դր

815x200px  –  30.000 դր
1150x100px – 25.000 դր

Բլոկներ
290x200px  –   15.000 դր
290x300px  –   20.000 դր
290x400px  –   30.000 դր

Երկարաժամկետ գովազդի դեպքում գործում է զեղչերի համակարգ:

«ՇՐՋԱՊԱՏ շաբաթաթերթում

Գովազդը «Շրջապատ» շաբաթաթերթում գնահատվում է ըստ զբաղեցրած տարածքի:

1-ին էջում 1քմ – 60 դր
2-15-րդ էջերում 1քմ – 40 դր
16-րդ էջում 1քմ – 50 դր
1 էջանոց գովազդն արժե 40.000 դր

Երկարաժամկետ գովազդի դեպքում գործում է զեղչերի համակարգ: