«Շրջապատ» շաբաթաթերթի հիմնադիր Եպրաքսյա Մեխակյան

Shrjapat.am կայքը գործարկվել է 2017 թվականի հունիս 6-ին: Այն ներառում է «Շրջապատ» շաբաթաթերթի հրապարակումները, ինչպես նաեւ ունի մի շարք այլ բաժիններ:

«Շրջապատն» անկախ շաբաթաթերթ է, այն հիմնադրվել է 2004 թվականի ապրիլի 20-ին՝ անհատ ձեռնարկատեր Եպրաքսյա Մեխակյանի կողմից, և մինչ օրս հրատարակվում է առանց ընդհատումների:

Եպրաքսյա Մեխակյանը «Շրջապատ» շաբաթաթերթի միակ հիմնադիրն է: Թերթը չունի բաժնետերեր, հովանավորներ, փայատերեր:

Հասցե՝ ՀՀ, Գյումրի, Սայաթ-Նովա փ., 2/33
Հեռախոս՝ (374 +312) 6-72-56
E-mail: shrjapat@gmail.com