Հասցե՝ Գյումրի, Իսահակյան փ., 76

Հեռախոս՝ (+312) 6-72-56

E-mail: shrjapat@gmail.com