Հասցե՝ Գյումրի, Սայաթ-Նովա փ., 2/33

Հեռախոս՝ (+312) 6-72-56

E-mail: shrjapat@gmail.com