Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց
ՄՐՑՈՒՅԹ

Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց

Հայտարարվում  է մրցույթ ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի <<Դասվար>> (17 դասաժամ), <<Տեխնոլոգիա>>  (5 դասաժամ), <<Ինֆորմատիկա>> (11 դասաժամ), ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

Գոգհովիտի միջնակարգ դպրոց
ՄՐՑՈՒՅԹ

Գոգհովիտի միջնակարգ դպրոց

Հայտարարվում է մրցույթ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի մարզի «Գոգհովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկայի ուսուցչի (17 ժամ) թափուր տեղի համար:

Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց
ՄՐՑՈՒՅԹ

Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց

Հայտարարվում  է մրցույթ ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դասվար» 2 տեղ (17-ական դասաժամ), «Տեխնոլոգիա»  (5 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (11 դասաժամ), ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

Ազատանի միջնակարգ  դպրոց
ՄՐՑՈՒՅԹ

Ազատանի միջնակարգ դպրոց

Մրցույթ՝  ՀՀ  Շիրակի  մարզի  « Ազատանի միջնակարգ  դպրոց»  ՊՈԱԿ -ի  «Կերպարվեստ» ( 5 դասաժամ), «Ռուսաց  լեզու» ( 16 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի  համար: